Midtøsten og andre muslimske land er et lite marked for norske eksportbedrifter.

— De aktiviteter vi har der nede er ikke blitt påvirket av dette, sier nestleder Geir Instanes i ClampOn om uroen rundt Muhammed-tegningene.

Bergensbedriften ClampOn har utviklet utstyr og en metode for å overvåke hvor mye sand som følger med oljestrømmen opp fra brønnene.

Instanes sier bedriften via sine agenter i Midtøsten har fått vite at myndighetenes offisielle linje er at det ikke skal handles med firma fra Danmark og Norge. Men samtidig er det ikke kommet signaler om at inngåtte kontrakter blir brutt.

Instanes frykter derimot at det kan gå tregt å få undertegnet flere avtaler.

— Vi er blitt forespeilet at det kan bli forsinket, sier han.

Men han tror uroen vil gå over.

— Innen en måned regner jeg med at dette er forbi, sier Instanes.

Syria, der den norske ambassaden ble brent i helgen, kjøper norske varer for under 35 millioner kroner. Forbruksvarer finnes ikke på eksportstatistikken, praktisk talt hele den norske eksporten, med unntak av 2000 kilo oppdrettslaks - er ment for syriske industri- og servicebedrifter.

Strengt religiøse og oljerike Saudi-Arabia importere norske varer for 550 millioner kroner.