Skipet var blant de største i Odfjell-flåten. Det var tilfeldig at den akkurat natt til i går befant seg utenfor USAs østkyst. De største Odfjell-skipene opererer globalt og kan i prinsippet befinne seg hvor som helst i verden.

Det gjelder ikke alle de 89 skipene som styres fra Minde. En rekke opererer bare regionalt i visse områder av verden. Størrelsen varierer veldig fra dem som kan frakte over 42.000 tonn til dem som maksimalt kan ta 6000 tonn.

«Bow Mariner» kunne frakte nesten 40.000 tonn.

Det var et slags kombinasjonsskip som både kunne frakte kjemikalier og ulike typer oljeprodukter fra raffinerier.

Da det havarerte natt til i går, var de seks tankene med last fylt med 11.000 tonn etanol.

Mange tanker og mye vask

De mest avanserte av Odfjells kjemikalieskip har 52 ulike tanker og kan i prinsippet frakte like mange ulike kjemikalier.

I fjor fraktet rederiet over 400 ulike typer kjemikalier. For at lastene ikke skal bli ødelagt og for å unngå farlige kjemiske reaksjoner, er rengjøringen av tankene ekstremt viktig. I tillegg må man holde rede på hva som har vært i de ulike tankene tilbake i tid. Noen kjemiske stoffer passer absolutt ikke sammen, og bare dråper kan ødelegge en tanklast.

Med så mange tanker og ulike kjemikalier som skal ulike steder, blir det hele et ekstremt puslespill for å lage denne transporten så effektiv som mulig.

I New York losset «Bow Mariner» tilsetningsstoffet MTBE, som brukes i bensin i stedet for bly. De tomme tankene kan ifølge Odfjell ha vært eksplosjonsfarlige hvis de ikke var rengjort og luftet ut etter lossingen.

Ikke det mest avanserte

— «Bow Mariner» var ikke blant våre aller mest avanserte skip. Tankene var malt innvendig. På de nyere skipene som vi har bygget i Florø, har vi tanker i rustfritt stål og noen av disse skipene har opptil 52 ulike tanker, sier sjef for Odfjell Seachem, Jan Hammer.

Det er befraktningsselskapet til Odfjell ASA. Formelt sett er det dette datterselskapet som er straffet for prissamarbeid. Jarle Haugsdal som ledet selskapet frem til november i fjor, er blitt erstattet av Hammer.

«Middels farlig»

På spørsmål om hvor brann og eksplosjonsfarlig etanol er sammenliknet med andre kjemikalier Odfjell frakter, karakteriserer Hammer etanol som «middels farlig».

— Foregikk det reparasjoner om bord da ulykken skjedde?

— Det gjorde det ikke. Et visst vedlikehold foregår gjerne hele tiden, men det er svært strenge grenser for hva man kan gjøre under fart.

— Kan det ha vært lekkasjer fra tankene?

— Det tror vi ikke.

— Hvilke teorier har dere om årsaksforhold?

— Vi har selvfølgelig gjort oss våre tanker om det. Men vi har overlevende etter ulykken, og vi tror at årsaken kan bli klarlagt nokså snart.

Ifølge Hammer er det sjelden det skjer ulykker med kjemikalietankere.

— Men det var faktisk eksplosjon i en ny kjemikalietanker som lå ved havn i Spania for bare et par måneder siden, sier han.

To personer omkom i forbindelse med den ulykken.