56,52 prosent av luxembourgerne stemte i går altså ja til EUs grunnlovstraktat.

Det er ikke noe overstrømmende resultat i det tradisjonelt EU-ivrige fyrstedømmet. Men målinger tatt opp etter det franske og det nederlandske nei, tydet på et uhyre jevnt løp. Derfor mente mange det var ren hasard av ja-partiene i landets parlament å la avstemningen gå som planlagt, i stedet for å utsette det hele.

Men gamblingen var vellykket. Ja-flertallet var også ganske solid, til stor lettelse for den populære statsminister Jean-Claude Juncker. Han truet først med å gå av ved et nei, trakk senere trusselen tilbake, men ville uansett ligge tynt an med fiasko i går.

Barroso gratulerte

— Budskapet fra Luxembourg er at grunnloven ikke er død, sa en glad Juncker i går kveld.

Også for EU var gårsdagens ja en oppmuntring i et ellers fryktelig år. Europakommisjonens president José Manuel Barroso var raskt ute med gratulasjoner.

— Dette er et sterkt signal fordi det betyr at flere enn halvparten av EU-landene nå har sagt at grunnlovstraktaten oppfyller deres forventninger om et mer demokratisk, åpent og effektivt EU.

Luxembourgs ja er neppe mer enn en psykologisk opptur for dem som håper traktaten kan gjenopplives. Siden alle må ratifisere den, ligger Frankrikes og Nederlands nei fortsatt der og blokkerer.

Stemmeplikt

Valgdeltakelsen i Luxembourg var nærmere 100 prosent. Det er ikke rart. De rundt 230.000 med stemmerett har også stemmeplikt. Hjemmesitting straffes med store bøter eller fengsel.

Velgere vi snakket med ga ja- og nei-argumenter like dem fra debatten i Frankrike og Nederland. Noen stemte nei i protest mot at statsministeren presset dem mot ja ved å true med å gå ved nei.

Marguerite Lallemand var den klart mest stressede vi møtte. Like før stemmelokalene stengte kl. 14 løp hun inn i rådhuset i Luxembourg by, men ble avvist fordi hun tilhører en annen krets.

— Det er helt vilt. Dette er et lite land og vi har datasystemer. Man må da kunne stemme også i et annet valglokale!

Marguerite Lallemand ville ha stemt nei i protest mot at innføringen av euro har økt prisene i Luxembourg, og fordi statsministeren påstår det motsatte.

I stedet venter det nå altså en bot på opp til 15.000 euro - 120.000 kroner. Eller en uke i fengsel. Det gjør henne neppe mer positivt innstilt til verken Jean-Claude Juncker eller EU.

FET BOT: Marguerite Lallemand kom til feil stemmelokale og risikerer nå bot eller fengsel. Hun ville ha stemt nei til grunnlovstraktaten.