Svensk høyesterett stadfestet torsdag dommen mot Mijailovic på livsvarig fengsel for overlagt drap på utenriksminister Anna Lindh. Lindh ble stukket ned inne på varehuset NK i Stockholm 10. september i fjor, og hun døde på operasjonsbordet natten etter.

— Mijailo har fortalt meg at han har sett en fjernsynsreportasje fra et serbisk fengsel som viste at forholdene der etter vår målestokk er elendige. Men han foretrekker likevel å sone i Serbia, sa Mijailovics forsvarer Mikael Nilsson torsdag.

«Truet på livet»

— Alternativet er å sone en livstidsdom i isolat i Sverige. Han måtte i så fall holdes isolert, ettersom han føler seg truet på livet, sa Nilsson til det svenske nyhetsbyrået TT etter at høyesterett hadde avsagt sin livstidsdom torsdag.

Mijailovic vil i første omgang bli flyttet fra varetektsfengselet Kronobergshäktet i Stockholm til den toppsikrede Kumla-anstalten ved Örebro, 16 mil vest for hovedstaden. Deretter vil det bli tatt stilling til hvor han skal vente på overføringen til Serbia.

— Når det gjelder de farer som er knyttet til denne personen, vil vi bestemme hvilken svensk anstalt som er best egnet til å ta imot den dømte, sier politipsykologen Peter Johansson.

Det kan fortsatt bli aktuelt å plassere Mijailovic på en av kriminalomsorgens psykiatriske avdelinger, tilføyer overlege Erik Söderberg.

Kan trenge hjelp

— En fengselsdom utelukker ikke på noe vis at den dømte kan trenge psykiatrisk hjelp, påpeker Söderberg ifølge nyhetsbyrået TT. Söderberg er overlege på den rettspsykiatriske regionklinikken i Nacksta utenfor Sundsvall i Midt-Sverige, der Mijailovic tidligere har vært innlagt til behandling.

Ifølge advokat Nilsson ønsker Mijailovic å sette i gang prosessen om en overføring til Serbia så snart som mulig.

— Jeg reiser for å besøke ham i Kumla i neste uke, og da skal vi sette i gang med søknadsarbeidet, opplyser forsvareren.

Sveriges statsminister Göran Persson sier seg glad for at rettssaken mot Mijailovic nå er over, i og med at høyesterett har sagt sitt og saken ikke kan ankes videre. Innholdet i dommen vil den svenske regjeringssjefen ikke kommentere.

<b>DØMT:</b> Svensk høyesterett stadfestet torsdag dommen mot Mijailovic på livsvarig fengsel for overlagt drap på utenriksminister Anna Lindh.
SCANPIX