Likuds gruppe i nasjonalforsamlingen Knesset ville vokst fra 19 plasser til 44, mens arbeiderpartiet som i dag ledes av Amram Mitzna, ville ha tapt fire mandater og bare sittet igjen med 21.

Partiene som regnes for å utgjøre fredsgruppen, inkludert arbeiderpartiet, ville til sammen fått 45 mandater, mot 58 som de har nå.

Valget av Knessets til sammen 120 plasser skal holdes 28. januar.

Meningsmålingen ble utført av instituttet Geocartographia og har en feilmargin på 4,5 prosent. (NTB)