— En ny regjering vil bli dannet innen én uke til ti dager, sa Jibril.

Han fungerer selv som opprørernes «statsminister» og er nestleder i opprørernes nasjonale overgangsråd.

— I den nye regjeringen vil det være representanter fra ulike regioner i Libya, sa nestlederen.

Så snart Libya er frigjort, vil nok en regjering bli dannet, tilføyde han.

Jibril forsikret også om at oljeproduksjonen i nær framtid vil komme i gang igjen i de vestlige delene av landet.