— Disse angrepene, som har forårsaket menneskelige tap, må ses på som forbrytelser mot menneskeheten og folkemord, sa statsministeren til libysk fjernsyn lørdag.

Han mener videre at NATO handler i strid med FNs resolusjoner nummer 1970 og 1973 om Libya.

I den første resolusjonen innføres en våpenembargo mot Libya.

I den andre opprettes en flyforbudssone over landet, mens det samtidig åpnes for bruk av alle virkemidler for beskyttelse av sivile libyere.