JAN LUND

38 minutter etter take off 21. desember 1988 eksploderte Pan AM 103 i nesten ti kilometers høyde over den skotske byen Lockerbie.

Ord som katastrofe og tragedie ble meningsløse da de brennende vrakrestene regnet ned fra nattehimmelen og forvandlet den søvnige landsbyen til et brennende inferno. Samtlige 259 mennesker i den fullsatte Boeing 747 på vei fra London til New York mistet livet. 11 innbyggere i Lockerbie døde i flammehavet, og mange hundre ble kvestet, fysisk eller psykisk.

Det gikk halvannet år før de britiske myndighetene med sikkerhet kunne fastslå at eksplosjonen var forårsaket av en bombe. Etterforskningen pekte mot agenter fra Libya som de ansvarlige. FN og USA innførte sanksjoner mot regimet i et forsøk på å tvinge landets leder Oberst Kaddafi til å utlevere de mistenkte hovedmennene.

Det skjedde etter mange års diplomatisk tautrekking. I 1999 ble to libyere tiltalt etter skotsk lov ved en domstol på nøytral grunn i Nederland. Ni måneder senere ble den ene, Abdel Baset Ali Mohmed Al-Megrahi, funnet skyldig i drap og i dømt 20 års fengsel. Den andre ble frifunnet.

Nå er det i ferd med å bli satt punktum for de økonomiske og diplomatiske etterdønningene. Advokater for de pårørende, for den libyske regjering og andre involverte parter har inngått et forlik som setter en rekordstor erstatning til de etterlatte i sammenheng med Libyas gjeninntreden i det internasjonale samfunn på vanlige vilkår.

Libya har akseptert å betale 10 millioner dollar pr. dødsoffer. Det blir til sammen 2,7 mrd. dollar — eller knapt 18 mrd. kroner. Pengene blir overført til The Bank for International Setlements i Sveits og vil bli utbetalt etter hvert som de diplomatiske forutsetninger oppfyldes.

De første 4 millioner dollar utbetales når FN definitivt har opphevet sanksjonene. Det skjer så raskt som mulig, når nasjonen Libya i et brev til FN har påtatt seg en del av ansvaret for terrorhandlingen. Sanksjonene ble allerede suspendert i forbindelse med rettssaken i Nederland, så det er mer et akademisk spørsmål enn en praktisk foranstaltning.

De neste 4 millioner dollar utbetales når USA opphever sine sanksjoner, som er iverksatt parallelt med FNs. Dernest utbetales 2 millioner dollar når USA har fjernet Libya fra listen over nasjoner som støtter terrorisme.

I avtalen finnes det en klausul som gir de etterlatte 1 million dollar hver hvis ikke den amerikanske delen av avtalen blir gjennomført innenfor de kommende åtte måneder. Med opphevingen av FN-sanksjonene vil arvingene altså under alle omstendigheter være garantert 5 millioner dollar.