I et intervju med BBC sa Siniora at Blair nå «med en gang kan be om en øyeblikkelig våpenhvile» som kan bane veien for en politisk løsning.

Blair står imidlertid fast på et han ikke er interessert i en øyeblikkelig våpenhvile. Sammen med USAs president George W. Bush støtter han det israelske kravet om politiske og sikkerhetsmessige garantier før en våpenhvile.

Siniora lovte at når en våpenhvile er på plass, vil han arbeide for å utvide regjeringens myndighet over hele Libanon og hjelpe Israel å få tilbake sine bortførte soldater, dersom Blair og andre presser Israel til å trekke seg ut av okkuperte områder og løslate libanesiske fanger.

I intervjuet tok han også opp konflikten om det omstridte lille området Shebaa Farms som er okkupert av Israel.

Uten å si det direkte antydet Siniora at han ville arbeide for å oppfylle FNs sikkerhetsråds resolusjon 1559 som blant annet krever at Hizbollah avvæpnes og at regjeringsstyrkene tar full kontroll.