Han mener den arabiske verden er blitt flinkere på propagandafronten.

— Norge har tradisjonelt vært et land hvor folk har støttet Israel i tykt og tynt, men nå er israelerne alminneliggjort og ikke lenger det norske folks utvalgte folk. Libanon er blitt Israels David, sier Aarebrot.

Over tre ganger så mange sympatiserer med Libanon som med Israel. Tallene kommer fra en ny undersøkelse utført av Opinion. Over en femtedel av de spurte sympatiserte med begge parter.

Direktør ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, Sverre Lodgaard, er ikke overrasket over at Libanon høster mest sympati.

— Det er naturlig at man sympatiserer med dem det går mest ut over, og i dette tilfellet er det Libanon, sier Lodgaard.

— De skadelidende er i første rekke palestinerne, det er de som er okkupert.

22 prosent av de spurte har ikke tatt standpunkt.

— Når 80 prosent tar standpunkt er det mye, og viser at nordmenn er særlig interessert i situasjonen i Midtøsten, sier Lodgaard.

Førsteamunensis i historie ved Universitetet i Oslo, Hilde Henriksen Waage, mener støtten til Libanon kunne vært større dersom undersøkelsen hadde skilt mellom støtte til Libanon og støtte til Hizbollah.

Generalsekretær i den norske israelsmisjon, Rolf Gunnar Heitmann, er ikke overrasket over tallene.

— Israel har hatt relativt lav oppslutning hos opinionen på grunn av forholdet til palestinerne.

Han synes 10,5 prosent er høy oppslutning og tror dette skyldes at mange har forståelse for at Israel har rett til å forsvare seg.

— Jeg er nesten overrasket over at ikke flere sympatiserer med Libanon, sier leder for Palestinakomiteen, Øyvind Sagedal.