FRANK M. ROSSAVIK

Sist EU drøftet felles lover for å bekjempe rasisme og fremmedfrykt var i 2003. Da ble det ikke noe av, mest fordi Italia hadde innvendinger.

Men etter at Storbritannias prins Harry opptrådte i naziskjorte med hakekors og det hele på en fest nylig, er spørsmålet blitt aktuelt på nytt. Hans far, prins Charles, har beordret Harry på studietur til Auschwitz, åsted for noen av de verste jødeutryddelsene under 2. verdenskrig.

Men tyske politikere mener det ikke er nok; de ønsker at EU skal vedta et generelt forbud mot nazisymboler av samme slag som Tyskland har hatt i mange år.

I går ble det klart at saken blir satt på dagsordenen av Europakommisjonen og EUs luxembourgske formannskap.

— Vi ønsker å handle raskt for å forby nazistiske symboler i hele EU, sa justiskommissær Franco Frattini i går, ifølge nyhetstjenesten eupolitix.com.

Saken kommer etter alt å dømme på bordet under et uformelt møte mellom EUs justisministre 27. januar. Forutsetningen er at Kommisjonen makter å legge frem konkrete forslag så raskt.

Men mange er skeptiske til at EU skal kaste seg inn på dette feltet. Ett motargument er at forbudet mot nazisymboler ikke har hatt synlig effekt på kampen mot nynazisme i Tyskland.

Et annet poeng er at det er vanskelig å trekke grenser i slike saker. EU vil jo neppe forby nazisymboler til bruk i artistiske eller satiriske sammenhenger - der hensikten er å bekjempe nazisme.

En tredje betenkning er at det kan være vanskelig å forby nazisymboler uten å sette det i en større sammenheng. Hva med annen kamp mot rasisme og fremmedfrykt? Og hva med symboler for andre undertrykkende regimer, Sovjetunionen for eksempel?

Og over alt dette kommer prinsipiell motstand, reist av den liberale europaparlamentarikeren Chris Davies i går. Han tar avstand fra å forby ytringer:

— Å forby symboler kan ikke forby ondskap. Vi må være forsiktige med å spille ballen i fanget på de kreftene som ønsker å undergrave de verdiene vi er mest opptatt av å forsvare, mener han.