— Det skal jeg si deg, dette trengte vi! utbryter Jimmy Thibodaux, som bor i den vesle byen Cut Off i delstaten Louisiana.

Torsdag kunne BP presentere en av de første virkelig gode nyhetene siden oljeriggen Deepwater Horizon eksploderte og sank til bunns i april: Oljestrømmen fra havbunnen der plattformen sto, er stanset.

Samtidig advarte den britiske oljegiganten om at suksessen ikke nødvendigvis er permanent, og at det kan bli nødvendig å åpne kranene igjen senere.

- Ligger og lurer

Oljen fra utslippet er skyldt opp på strendene i Louisiana og fire andre amerikanske delstater. Følgene er katastrofale både for miljøet og den lokale fiskerinæringen.

Innbyggerne i området har ingen illusjoner om at alle problemene nå er løst, men ble likevel glade da BP for første gang klarte å få kontroll over utslippet.

— Dette er sannelig gode nyheter. Vi trekker alle et lettelsens sukk nå. Men vi må fortsatt forholde oss til millioner av gallons med olje som ligger og lurer ute i Golfen, sier Connie Moran, ordfører i Ocean Springs i delstaten Mississippi.

Måler trykket

BP har flere ganger gjort det klart at det er usikkert hvor lenge stansen i utslippet vil vare.

Det var den nye oppsamlingshetten over utslippsstedet som gjorde det mulig å strupe oljestrømmen, men i utgangspunktet skal testen av hetten vare i maksimalt 48 timer.

Underveis vil BPs ingeniører gjøre en rekke målinger av trykket i den ødelagte oljebrønnen. Stiger trykket slik de håper, er brønnen tett, og da vil det kanskje være mulig å stenge den for godt.

Hvis det viser seg at det er en lekkasje et sted under havbunnen, vil kranene i oppsamlingshetten måtte åpnes igjen. Da vil BP i stedet bli nødt til å forsøke å pumpe oljen opp til skip på havoverflaten.

Kritikere har dessuten advart om at selve testen kan føre til at det sprenges hull i brønnen slik at det oppstår nye lekkasjer.

- Oppmuntrende

Mannen som leder den amerikanske regjeringens arbeid for å begrense katastrofen, admiral Thad Allen, tror BP vil bli nødt til å åpne ventilene som nå stopper utslippet.

— Vi er oppmuntret av den siste utviklingen, men dette er ikke over, understreker Allen.

Barack Obama var også forsiktig da han kommenterte stansen i utslippet torsdag, og presidenten minnet om at det er en tidsbegrenset test som har gjort det mulig å stoppe oljestrømmen.

I en kort uttalelse understreket Obama likevel at de siste nyhetene fra BP er et «positivt tegn».

Midlertidig løsning

Også lokale innbyggere langs golfkysten tviler på om de virkelig har sett slutten på det verste oljeutslippet i USAs historie.

-Vil hetten holde? Vil det bli en ny utblåsning i morgen? BP sa det ville ta 48 timer, men nå er brønnen altså stengt. Hva kan vi egentlig stole på, spør Stan Wilbur fra Ocean Springs.

Den amerikanske kystvakten mener oppsamlingshetten uansett bare er en midlertidig løsning inntil BP klarer å få boret en såkalt avlastningsbrønn inn i brønnen som inntil nylig spydde ut olje. Da kan det bli mulig å stenge hullene i havbunnen for godt. Det vil trolig først skje i neste måned.