Et norsk flagg med beskjed om å ringe det norske generalkonsulatet er hengt opp på utsiden av stadion. Etterlysningen etter utenlandske flyktninger blir også regelmessig kunngjort over høyttaleranlegget.

— Vi har ikke grunn til å tro at det er nordmenn her, eller at det vil komme noen hit, understreker generalkonsulen i Houston, Elisabeth Roderburg, overfor Bergens Tidende.

En nordmann er fortsatt formelt savnet etter orkanen. I tillegg har Utenriksdepartementet mottatt åtte såkalte bekymringsmeldinger. Det dreier seg om personer man antar kan ha oppholdt seg i det berørte området da katastrofen inntraff.

— Til sammen er det snakk om elleve personer, ettersom meldingene dreier seg både om enkeltpersoner, et par og en familie på tre.

Staben ved det norske generalkonsulatet i Houston er de siste dagene styrket med tre representanter fra Utenriksdepartementets kriseteam, og to fra ambassaden i Washington D.C.

— Vår oppgave er å avlaste og sikre at de to som jobber her til vanlig ikke blir helt utslitt, forklarer seniorrådgiver Aud Kolberg, utsendt fra UD.

Foreløpig har kriseteamet bestilt hotellrom for en uke. Oppholdet kan bli forlenget dersom det er behov.