Tre kyr fra gården har gått til slakt, og sporene leder til Helsingborg og Stockholm.

— Det er lite trolig at vi kommer til å finne kjøttet, men vi gjør hva vi kan, sier Peter Brådenmark, statsinspektør ved det svenske næringsmiddeltilsynet. Brådenmark tror det er mest sannsynlig at kjøttet fra to av kyrne, som ble sendt til Stockholm, allerede er spist opp.

Samtidig med jakten på kjøttet pågikk undersøkelsene på gården i Halland. Myndighetene forsøker å spore all kontakt den mistenkte kvigen har hatt med andre dyr. Det er også viktig å finne ut hva slags fôr dyret har spist.

Det svenske jordbruksdirektoratet har sperret av gården etter at det mulige tilfellet av kugalskap ble oppdaget fredag.

Sveriges jordbruksminister Margareta Winberg har bedt det svenske næringsmiddeltilsynet om å ta alt kjøtt fra den aktuelle gården bort fra butikkhyllene, men melk fra gården kan fortsatt selges.

Gården får heller ikke lov til å kjøpe eller selge kyr inntil det er stadfestet om det er snakk om kugalskap eller ikke.

NTB