• Euro ble etablert som fellesvaluta for EU 1. januar 1999. Fra 1. januar 2002 ble euromynter og – sedler satt i sirkulasjon.
  • Valutasamarbeidet har nå 16 medlemsland. Valutaen blir brukt av en befolkning på rundt 330 millioner.
  • Både Danmark (2000) og Sverige (2003) har sagt nei til euroen i folkeavstemninger, men danskene har koblet sin krone til kursutviklingen for euroen.
  • Det stilles strenge krav til medlemslandenes økonomi for å kunne bli med i eurosamarbeidet. Statsgjelden skal ikke overgå 60 prosent av brutto nasjonalprodukt, og budsjettunderskuddet skal ikke være på mer enn 3 prosent av BNP.
  • Rentene fastsettes av Den europeiske sentralbanken, som har sete i Frankfurt.
  • Hellas oppfyller ikke lenger eurosonens krav til statsgjeld og budsjettunderskudd. Også Portugal, Irland og Spania sliter med statsfinansene.
DRASTISKE TILTAK: Tysklands fainansminister Wolfgang Schauble (til v.) har foreslått dratiske tilbak mot Hellas. Her i diskusjon med Italias finansminister Giulio Tremonte.
Thierry Charlier