Tom Malzbender ved Hewlett-Packards laboratorium kartlegger grove overflater med digitale fotografier og computergrafikk. Det digitale kameraet tar bilder ved hjelp av 50 datakontrollerte blitzpærer som lyser opp objektene fra forskjellige vinkler. Programvare "retter" deretter ut de grove overflatene som er fotgrafert, og viser overflaten på en tydeligere måte ved å overdrive eventuelle merker eller figurer.

Arkeolog Bruce Zuckerman, som har brukt 20 år på utviklingen av en teknikk for å lese gamle, grove og slitte overflater, er forbløffet over resultatene.

— Med dette utstyret kan vi lese flere tusen år gamle fingeravtrykk, sier Zuckerman.

Et av objektene som er studert med den nye teknikken er en sumerisk kontrakt fra år 3.100 før Kristus. Dokumentet avslører at slavehandleren Ur Ningal tilbød pengene tilbake hvis kjøperen ikke var fornøyd, skriver New Scientist.

(Origo)