Om lag 640 millioner år etter at universet ble skapt av big bang, eksploderte en stjerne som forrige uke fikk navnet GRB 090423, skriver Aftenposten.no.

Lyset fra denne eksplosjonen ble først observert fra jorden forrige torsdag, altså 23. april 2009. Derav navnet.

Strålene fra GRB 090423 har reist 13,1milliarder lysår før de nådde jorden. Nå har astronomer bekreftet at dette er det fjerneste mennesker noensinne har observert.

En GRB oppstår når massive roterende stjerner bryter sammen og danner sorte hull. Stråler av gass kastets da ut i nær lysets hastighet.

Gassen fra 090423 sendte flere typer stråling mot jorden, deriblant høyenergiske gammastråler, som vi nå kan observere.

— Dette er den fjerneste gammastrålingseksplosjonen, men også det fjerneste av alle typer objektet i universitet, sier Edo Berger ved Harvard-Smithsonian senter for astrofysikk, til New Scientist.