Oljeselskapet BP vil imidlertid ikke kommentere opplysningen.

— Olje og gass har sluttet å strømme ut, lekkasjen er stabilisert, opplyser Thad Allen i den amerikanske kystvakten til radiostasjonen WWL First News torsdag.

BP vil på sin side ikke bekrefte opplysningen, men nøyer seg med å si at operasjonen så langt virker vellykket, og at den kommer til å fortsette som planlagt.

«Top kill» Oljeselskapet BP begynte onsdag et nytt forsøk på å tette lekkasjene på havbunnen. Prosedyren som brukes kalles top kill, og den går ut på å pumpe gjørme og borevæske inn i de sprukne rørledningene, for deretter å forsegle dem med betong.

Dersom det virkelig viser seg at BP har klart å stanse lekkasjene, er det svært gode nyheter for både livet i havet og på land langs kysten av sørstatene, for folk som bor der og lever av havet, for lokalpolitikerne og for Det hvite hus, og for BP selv. Få minutter etter at nyheten ble kjent, spratt kursen på BP-aksjer i været med nesten 5 prosent.

Enorme mengder olje Ingen vet eksakt hvor mye, men enorme mengder råolje har strømmet ut i havet etter at en av BPs oljerigger i Mexicogolfen ble rammet av en eksplosjon 20. april. Elleve arbeidere omkom da riggen sank, og to dager etter startet lekkasjene fra oljebrønnen, som ligger på 1.500 meters dyp.

BP selv har anslått at om lag 5.000 fat olje per dag har lekket ut, mens uavhengige eksperter mener utslippet er ti ganger større.