NIELS JÜRGENSEN

I en rekke tilfeller etterlater morderen bevisst et spor som antyder at drapet er «bestilt», som en advarsel til andre. I andre tilfeller forsøkes drapet kamuflert som et «alminnelig» drap eller en ulykke. Offisiell regjeringsstatistikk sier at det var 60 leiemord i 2005, men uavhengige analytikere mener at det er langt flere. Oppklaringsprosenten er som alltid ved leiemord svært lav, da det så godt som aldri kan fastslås en tidligere forbindelse mellom gjerningsmann og offer.

DET LATER IKKE TIL å være vanskelig å skaffe kontakt med folk i det kriminelle miljøet som er villige til å begå drap mot betaling. Prisen kan variere fra et par tusen rubler (rundt 500 kroner) til en småkriminell i akutt pengenød, og oppover alt etter offerets betydning, bakmannens lommebok samt risikoen leiemorderen må regne med ved utførelsen av en bestemt jobb. Og selvfølgelig om det er en virkelig «profesjonell» som leies til jobben

Det er for øvrig ikke bare i Russland leiemord stadig er en risiko for embetsmenn, politikere og journalister som går for aktivt ut mot kriminelle elementer, samt for forretningsfolk som har lagt seg ut med konkurrenter. Flere av de andre, tidligere sovjetrepublikkene som Ukraina, Armenia og Kasakhstan er også utsatt.

SÅ MANGE DRAP på fremtredende personer i løpet av den siste måneden kan naturligvis være en tilfeldighet, men også tas som uttrykk for at Russland kan være på vei tilbake til mer lovløse tilstander.

«Økning i drapsfrekvens avspeiler økt kriminalisering av den politiske elitens mentalitet,» sier Kreml-analytikeren Stanislav Belkovskij til britiske Daily Telegraph.

«Riktig høyprofilerte leiemord er riktignok mye mer sjeldne enn for 12-15 år siden,» lyder det fra Mikhail Tukhmatsjov, som produserer krimprogrammer for tv-stasjonen NTV. «Men det skyldes neppe så mye vellykket innsats fra myndighetene mot økonomisk og organisert kriminalitet som den kjensgjerning at pengene fra sovjet-boet for lengst er delt ut, og at mange kriminelle grupper har funnet ut at de kan leve side om side mer eller mindre fredelig.»

DET VIRKER IKKE som det er noen forbindelse mellom den siste tids drap, som alle med overveiende sannsynlighet er skjedd «på bestilling». Men de har alle rot i politiske og økonomiske maktstrukturer og det er ikke mange som tror at påtalemyndigheten under ledelse av riksadvokat Jurij Tsjajka vil være i stand til å gjennomføre en grundig og objektiv etterforskning. Dessuten er frykten stor for at deler av næringslivet i økende grad vil løse økonomiske kontroverser ved hjelp av kuler fremfor forhandlinger.

12 eller 13 russiske journalister er myrdet på grunn av sitt arbeid de siste seks årene under Putins styre — og ingen av sakene er oppklart,» fastslår den New York-baserte Komité til Beskyttelse av Journalister (CPJ), som plasserer Russland på tredjeplass over verdens farligste land for pressefolk etter Irak og Algerie.

«Forskjellen fra de to landene på toppen av listen er at det er land i en krigsliknende situasjon eller alvorlig, intern konflikt. Det er jo ikke Russland,» heter det fra komiteen.

I DENNE UKEN ble økonomidirektøren for nyhetsbyrået Itar-Tass i Moskva, Anatolij Voronin, lagt til rekken av «prominente» drap. I den saken jobber påtalemyndigheten imidlertid foreløpig ut fra teorien om at det dreide seg om et oppgjør i homoseksuelle kretser.

Samtidig ble Anna Politkovskajas datter tildelt livvakt, fordi hun har uttrykt frykt for sitt liv, fordi hun er et viktig vitne i etterforskningen. Ifølge flere russiske aviser er Vera Politkovskaja trolig den eneste som så mannen som myrdet hennes mor. Hun satt i en bil utenfor huset der moren bodde, og har derfor kanskje sett gjerningsmannen da han gikk inn i bygningen.

Etter det nylige drapet på viseformannen i styret i Den russiske sentralbanken, Aleksej Kozlov, har president Putin nedsatt handlingsgruppe på ministernivå til bekjempelse av økonomisk og organisert kriminalitet og utnevnt arbeidsminister Gennadij Melikjan til å etterfølge Kozlov med å holde oppsyn med bankene.

Dem finnes det omkring 1000 av i Russland. De fleste er ganske små og dannet på bakgrunn av lokale interessegrupper. Kozlov gikk disse grundig etter i sømmene og kalte i en periode tilbake opptil flere banklisenser i uken. Det skaffet ham fiender - og kom til å koste ham livet.

DE TRE MENNENE som førte våpnene, meldte seg tidligere i uken til politiet i Moskva, fordi de fryktet for sine liv etter å ha røket uklar med bakmannen som hadde bestilt drapet og hadde snytt dem for den avtalte betalingen.

Hvem han er, er det ennå ikke sluppet noe ut om.