Richard Fulds samlede lønn siden 2000 skal beløpe seg til omkring 500 millioner dollar, over 3 milliarder kroner.

Beløpet inkluderer også bonuser.

— Er dette en rettferdig lønn for en toppsjef i et selskap som nå er konkurs. Det er umulig å forestille seg for mange mennesker, sa Henry Waxman som leder oversiktskomiteen i Representantenes hus.

Fuld nektet for at inntekten hans de siste åtte årene har vært så høy som flere av kongressmedlemmene hevder, men innrømmet at han i alle fall har tjent over 300 millioner dollar.

Lehman Brothers ble slått konkurs i september.