Bildene, som er av god teknisk kvalitet, kan studeres på Yad Vashems nettsider. Dermed har alle som er opptatt av historien om holocaust og dens ofre, fått tilgang til en verdifull ny kilde, opplyste Yad Vashem og nettselskapet Google onsdag.

— Vi konsentrerer oss om å finne nye og nyskapende måter for å gjøre den enorme mengden materiale i våre arkiver tilgjengelige for en global målgruppe. Materialet må også være søkbart, sa Yad Vashems leder Avner Shalev.

— Vi ser på digitalisering som en stor sjanse til å utveksle viktig materiale med andre og spre materialet til brede grupper, tilføyde Yossi Matias i Google.

Matias og Shalev håper det heretter blir lettere å oppspore dokumenter som tidligere var vanskelig å finne.

Yad Vashems holocaustarkiv ble grunnlagt i 1953 og regnes som verdens viktigste samling av dokumentasjon omkring jødeforfølgelsene. Arkivledelsen håper at samarbeidet med Google skal føre til at flere unge blir interesserte i samlingen.