Jan Tystad

London

Syndebukkene er BBC-journalisten Andrew Gilligan og hans sjefer. BBC-styret ble kritisert fordi det ikke undersøkte reportasjen og journalisten nærmere. I går kveld trakk styreformann Gavin Davies seg fra stillingen.

Lord Hutton gikk lett over spørsmålet om Dr. David Kelly ble drept eller begikk selvmord. Han holdt seg til politiets og patologenes konklusjon om at han tok sitt eget liv.

Drap?

Samme dag som Lord Hutton avviste spekulasjoner om at dr. Kelly ble drept, offentliggjorde Daily Mail et brev fra tre britiske leger, kirurgen David Halpin, anastesilegen Searl Sennett og radiologen Stephen Frost. De hevder at rettsmedisineren som undersøkte dr. Kelly tok feil da han hevdet det var selvmord. Dr. Kelly blødde for lite til å dø av blodtapet og han tok for få smertestillende piller til å ta sitt eget liv, hevdet de tre legene.

Nicholas Gardiner som er ansvarlig for rettslige likskuer i Kellys hjemfylke, Oxfordshire, vurderer om det skal foretas et omfattende rettslig undersøkelse av dødsårsaken. Han har fått en rekke henvendelser fra publikum som mener Lord Hutton ikke fikk nok fakta til å vurdere dødsårsaken skikkelig.

«Uberettiget»

Det var en lettet statsminister Tony Blair som i går kommenterte Lord Huttons rapport i Underhuset. Statsministeren slo fast at rapporten viser at han ikke har opptrådt uhederlig. Han henvendte seg direkte til den konservative leder Michael Howard og ba ham be om unnskydning fordi han flere ganger har kalt Blair «en løgner». Han fikk ingen slik unnskyldning.

Et hovedpunkt i rapporten var om regjeringen på noe tidspunkt øvde press på etterretningsorganisasjonene for å få dem til å sprite opp rapporten. BBC-reporteren Andrew Gilligan hevdet at det var statsministerens kontor ved pressesjefen Alastair Campbell som hadde tvunget etterretningslederne til å skrive at Saddam Hussein «kunne angripe med masseødeleggelsesvåpen i løpet av 45 minutter». Lord Hutton slo fast at denne påstanden var «uberettiget». Han antydet forsiktig at statsministerens iver etter å gjøre trusselen fra Saddam Hussein så overbevisende som mulig, kunne ha påvirket etterretningssjefene.

Vil ha ny gransking

Lord Hutton, som ble plukket ut av statsministeren til å lede denne høringen, unnlot å kritisere Blair, hans statsråder og medhjelpere. Mange kritikere kalte i går rapporten «hvitvasking». En rekke opposisjonspolitikere fra de konservatives leder Michael Howard til tidligere forsvarsminister Malcolm Rifkind og liberaldemokratenes leder Charles Kennedy forlangte at begrunnelsene for denne krigen nå må bli gransket av en uavhengig kommisjon.

— Vi må få vite hvorfor denne krigen ble satt i gang. Var Saddam Hussein en trussel mot Storbritannia, slik statsministeren hevdet? Dette har ikke Lord Hutton svart på. Vi må få en helt uavhengig gransking av begrunnelsene for å til krig, sa liberaldemokratenes leder Charles Kennedy.

Ble ikke advart

Den eneste kritikk som ellers kom fram i rapporten, var mot forsvarsdepartementet som ikke gjorde nok for å «advare Dr. David Kelly mot at hans navn ville bli offentliggjort. Han fikk en telefon fra sin nærmeste overordnede (i departementet) og ble fortalt at media hadde fått tak i navnet. Dette må ha bidratt til at han følte seg helt sviktet av sine foresatte», heter det.

Lord Hutton kritiserer ikke at forsvarsdepartementet drev en gjettelek med media, de som gjettet riktig fikk vite navnet. The Times gjettet riktig da de forsøkte for 21. gang. En slik praksis er helt uvanlig og skal ha blitt godkjent av forsvarsminister Geoff Hoon, som benektet det under høringen.

Enken vil renvaske

I følge venner av dr. Kellys enke, Janice, er hun opprørt over Lord Huttons rapport som frifinner alle politikerne. Hun skal være særlig opprørt over at han ikke har funnet noen politikere ansvarlig for å lekke dr. Kellys navn.

Lord Hutton hevder i sin rapport at Kelly ble drevet til selvmord fordi han var skamfull over at navnet kom fram i media. Han siterer psykiatrere som hevdet at Kelly var «mentalt ustabil og uberegnelig».

Venner av familien sier til britiske media at enken vil tilbakevise disse påstandene. Hun sitter med flere opplysninger enn de hun ga Lord Hutton.