Det var en kvinne som var gravid med tvillinger, som ble offer for det som The Royal Women's Hospital i Melbourne betegner som en grufull tragedie.

Aborten ble gjennomført fordi ett av fostrene hadde en alvorlig hjertefeil. Det andre var friskt.

Ved en feiltakelse ble det friske fosteret fjernet.

Kvinnen måtte deretter gjennom en vanskelig operasjon for å få fjernet fosteret med hjertefeil, skriver avisa Herald Sun.

En venn sier til avisa at kvinnen er sterkt preget av hendelsen.