39 legemiddelfirmaer, deriblant de multinasjonale gigantene Glaxo Wellcome, Böhringer-Ingelheim, Merck og Roche, har gått til sak for å stanse loven som Sør-Afrikas nasjonalforsamling vedtok i 1997. Loven åpner for parallellimport av medisiner og erstatningspreparater, i stedet for dyre merkeprodukter som de fleste aidssyke i utviklingslandene ikke har råd til. Legemiddelfirmaene mener loven bryter med landets grunnlov og internasjonale regler som omhandler opphavs— og patentrettigheter. De hevder loven gjør det umulig for dem å operere i Sør-Afrika.

Farmasøytindustriens bransjeorganisasjon i Sør-Afrika, PMA, har blokkert iverksettingen av loven de siste tre årene.

Høyesterettsjustitiarius Bernard Ngoepe skal de neste sju dagene høre argumenter fra begge sider under rettsforhandlingene i Pretoria. Den endelige dommen er ventet å bli en milepæl som kan få følger for helseomsorg og tilgang til medisiner i alle utviklingsland.

"Liv framfor profitt" Tusenvis av mennesker demonstrerte utenfor rettslokalene i Pretoria da saken åpnet mandag, under slagord som "Liv framfor profitt" og "AID$-profitører, mer dødelig enn virus".

Ledere for politiske partier, kirkegrupper, fagforeninger, aidsoganisasjoner og internasjonale organisasjoner deltok i protestene.

— Aldri skal afrikanere dø av helbredelige sykdommer bare fordi de som kontrollere produksjonsmidlene, bare er interessert i å gjøre profitt på bekostning av mennesker liv, het det i en erklæring fra regjeringspartiet ANC mandag. President Thabo Mbeki kalte det for "beklagelig at denne saken som omhandler menneskeretter, menneskelig verdighet, og livet selv skulle ende opp i retten." I et brev på ANCs internettside skrev han at det må være mulig både å ta seg av behovene til de fattige og reglene for normal handelsvirksomhet.

— Uansett vil vi som alltid respektere den endelige avgjørelsen fra domstolen, understreket han.

- Ikke om aids Høyesterettspresident Ngoepe måtte ved begynnelsen av rettssaken avgjøre om Aksjonskampanjen for behandling (TAC), en organisasjon som kjemper for billigere aidsmedisiner, skulle få delta under rettssaken som talerør for de aidssyke.

PMAs advokat Fanie Cilliers protesterte mot dette, og hevdet at saken ikke spesifikt omhandler aidsmedisiner. Ngoepe bestemte imidlertid at TAC kunne få presentere sine argumenter, som om den var part i saken.

TAC sier 400.000 mennesker har dødd av AIDS, uten nevneverdig å ha fått behandling, siden legemiddelindustrien blokkerte loven om billigere medisiner. Minst 98 prosent av landets 4,2 millioner aidssyke har ikke råd til de medisinene de trenger, ifølge TAC.

- Lovlig i WTO Organisasjonen Leger uten grenser (MSF) har sammen med bistandsorganisasjonen Oxfam sendt et brev til legemiddelselskapene der de krever at de frafaller alle sine krav mot Sør-Afrika.

— Mennesker dør fordi prisene er for høye som følge av patentbeskyttelse. Jeg synes det er oppsiktsvekkende at legemiddelindustrien ignorerer dette, og forsøker å blokkere den sørafrikanske regjeringens streben etter å bedre tilgangen på medisiner, sier Atle Fretheim, nestleder i Leger uten grenser.

MSF påpeker at slike tiltak som sørafrikanske myndigheter ønsker å gjennomføre, er lovlige i henhold til patentreglene til Verdens Handelsorganisasjon (WTO).

NTB