Mungherela sier at det ikke var den blodige uroen nord i Uganda eller oppblomstringen av hiv og aids som fikk henne til å flytte. Det var den dårlige betalingen og den elendige tekniske standarden ved det ugandiske sykehuset der hun jobbet.

Hun dro til Sør-Afrika i 1986, men har nå flyttet hjem igjen. Hennes historie er et eksempel på en utvikling som uroer mange afrikanske helsepolitikere: De fattige landenes beste fagfolk flykter utenlands for å finne bedre forhold.

Lokket

Mange blir lokket til rike, vestlige industriland, noe enkelte afrikanske helsepolitikere kaller jevngodt med simpelt tyveri. Men dette duger ikke som eneste forklaring på et fenomen som blir stadig mer utbredt i Afrika sør for Sahara.

Selv om mange afrikanske politikere misliker å snakke om det, er det et faktum at de afrikanske landene også «stjeler» medisinsk personale fra hverandre. Sør-Afrika har havnet mellom barken og veden.

For etter raseskilleregimets fall i 1994 har det for så vidt vært stuerent for svarte leger fra andre afrikanske land å arbeide i Sør-Afrika. Men landet som har den største av alle afrikanske økonomier, blir i dag anklaget for å misbruke sin økende velstand.

Sliter

Samtidig sliter sørafrikanerne selv med legeflukt til Europa og Nord-Amerika.

– Rike land bør ikke undergrave fattige land ved å drive snikjakt på helsepersonalet deres, advarer den sørafrikanske helseministeren Manto Tshabalala-Msimang.

Ondets rot er neppe umoralske helsepolitikere, men snarere mangelen på kvalifisert medisinsk arbeidskraft i Afrika. Verdens helseorganisasjon WHO opprettet i 2006 en egen arbeidsgruppe, GHWA, som skal foreslå tiltak mot denne mangelen.

Av de 57 land verden over som sliter med akutt mangel på medisinsk personale, ligger 36 i Afrika. Samtidig er Afrika hardere rammet av hiv/aids, malaria og andre smittsomme sykdommer enn noen annen verdensdel.

En såret ugandisk gutt på sykehuset i byen Lira. Han er et av ofrene for Herrens motstandshærs herjinger. Uganda er ett av mange afrikanske land som trenger alle sine leger, men dårlig utstyr og lav lønn lokker mange leger til å reise til rikere afrikanske land
STR