Svensken har tidligere vært overlege ved kreftavdelingen ved St. Olavs Hospital i Trondheim. Han skal være rådgiver for utvikling av snus og andre røykfrie tobakksprodukter, skriver Tidsskriftet for Den norske lægeforening.

Lederen av den norske organisasjonen Tobakksfritt, Tore Sanner, synes det er spesielt at en kreftlege går over til å arbeide for tobakksindustrien. Det samme gjør talsmannen for svenske Läkare mot tobak, Göran Boëthius.

— Det er vanskelig å tro at en lege i år 2006 kan ønske å tjene tobakksindustrien, sier han.

Den svenske krefteksperten har tidligere uttalt at snus er mindre helsefarlig enn røyking. Nå vil han finne ut om snus og andre produkter kan være en vei ut for dem som vil slutte å røyke, men som er sterkt nikotinavhengige.

– Det er urealistisk å tro at disse kan slutte helt med nikotin. Derfor må vi se på et batteri av virkemidler. Det betyr ikke at jeg synes snus er det eneste saliggjørende, sier legen om sin tilknytning til Swedish Match.

Tore Sanner sier at tidligere erfaring viser at det er grunn til å tvile på resultater som kommer fra forskning støttet av tobakksindustrien.