Innenriksdepartementets politidirektoratet leder arbeidet mot økonomisk kriminalitet i Montenegro. Darko Raspopovic ble skutt utenfor leiligheten sin i sentrum av byen, og ingen var mandag kveld pågrepet. Raspopovic overlevde så vidt et attentatforsøk i fjor, da en bombe var plassert i bilen hans.

Montenegro er lillebror i den jugoslaviske føderasjonen. Regjeringen ønsker langt på vei full løsrivelse fra Serbia. Dette har skapt store spenninger både innad i Montenegro og i forhold til Serbia.NTB