Tegningen som er laget av avisas egen tegner Plantu, viser Muhammeds hode bestående av ordene «Jeg må ikke tegne Muhammed» skrevet gjentatte ganger.

«Religioner er tankesystemer, åndelige produkter, tro som selvsagt må respekteres, men som også fritt må kunne analyseres, kritiseres og til og med latterliggjøres,» heter det i avisas leder.

«En muslim kan godt sjokkeres av et bilde av Muhammed, spesielt et bilde som er ondsinnet. Men et demokrati kan ikke begynne å styre folks meninger, unntatt ved å trampe på menneskerettighetene,» skriver avisa videre.

Plantu selv forteller at avistegnere og humorister i økende grad finner det vanskelig å berøre religiøse temaer.

— Utenom den katolske kirken, som vi kan angripe og som er svært tolerant, er det blitt umulig å kritisere religiøse ting, sier Plantu.