Det skjedde trolig som en reaksjon på at Hviterusslands myndigheter nylig beskyldte en latvisk diplomat i Minsk for å distribuere pornografi.

Førstesekretæren ved Hviterusslands ambassade i Riga «er blitt erklært persona non grata for handlinger som ikke er i samsvar med hans status som diplomat», opplyser Latvias utenriksdepartement.