Det dramatiske valget om å gå fremfor ikke å bli godkjent av de folkevalgte i selvstyreforsamlingen, er et av president Arafats aller største politiske nederlag på hjemmebane.

Den nye regjeringen som han dannet i juni for å imøtekomme krav om reformer, måtte godkjennes av de folkevalgte. Det var på forhånd sikkert at regjeringen ikke ville bli godkjent. Mange mener Arafat bare har gjort symbolske utskiftninger og holder på med en "svingdørtaktikk" der de samme personene bare blir flyttet rundt.

Arafat besluttet før regjeringen trakk seg i dag, at det skal holdes valg på nytt selvstyreråd 20. januar neste år. (NTB)

AKSEPTERER: Yasser Arafat har akseptert avgangen.
FOTO: REUTERS