— For å kunne nå en løsning, fikk vi akkurat en idé. Vi foreslår at Frankrike oppretter et foretak for produksjon av anriket uran i Iran, sier visedirektør Mohammad Saeedi i Irans atomenergibyrå til radiokanalen France Info.

— På den måten kan Frankrike, gjennom dets selskaper Eurodif og Areva, overvåke våre aktiviteter på en håndgripelig måte, sier han.

Franske myndigheter stiller seg imidlertid avvisende til forslaget, og en talsperson fra franske utenriksdepartementet understreker at dialogen må gå gjennom EUs utenrikspolitiske sjef Javier Solana.

Solana sier på sin side at forslaget er «interessant», men tar forbehold om at det må undersøkes nærmere før det blir tatt noen avgjørelse.