Israelske ledere hadde muligens et håp om at det skulle være mulig å sette Hamas ut av spill gjennom luftangrepene.

Men det viste seg raskt, da Hamas satte i gang sine rakettangrep mot mål inne i Israel, at det ble med håpet. Israel hadde ikke oppnådd avgjørende resultater med de første dagenes luftoffensiv.

OG DA USAs PRESIDENT George W. Bush fredag ga ryggdekning i en telefonsamtale med Israels statsminister Ehud Olmert, kunne Olmert i et senere møte med forsvarsminister Ehud Barak og utenriksminister Tzipi Livni, gi marsjordre til de ti tusen israelske soldatene som allerede sto klare ved grensen mot Gaza.

Den egentlige bakkekampen er ikke kommet skikkelig i gang. Det forteller de fortsatte flyangrepene og artilleriangrep fra sjø og land. Den palestinske befolkningen skal «mørnes» ytterligere før det israelske infanteriet slippes løs i det som blir regulære gatekamper fra kvartal til kvartal, fra hus til hus i verdens tettest befolkede område med innbyggere som må regnes blant verdens mest ulykkelige og lidende.

Hamas har allerede gjort det klart at den vil ikke bruke sine antatt 15.000 soldater til massiv motstand mot den israelske hæren. Hamas-soldatene vil føre kampen videre fra sine skjulesteder, med raske motangrep og terroranslag.

SKRIFTENS ORD om «ikke la sten være tilbake på sten» fra Matteus 24.2, later til å være retningsgivende for den israelske offensiven.

Sammen med budskapet fra forsvarsminister Ehud Olmert om at også de israelske styrkene kan komme til å lide tap — noe de har gjort allerede i offensivens første timer - peker dette direkte mot at det blir en langvarig bakkekrig.

Omverdenen står nå så godt som maktesløs i sine forsøk på å få i stand en våpenhvile. Fordømmelser og oppfordringer preller av på de israelske lederne.

FNs sikkerhetsråd kom ikke frem til enighet i sitt krisemøte lørdag kveld, på grunn av «uoverstigelige problemer med ordlyden» - som rådsformannen, den franske FN-ambassadøren, uttrykte det etter møtet.

Med til den historien hører at president Bush i sin telefonkonferanse med statsminister Olmert, skal ha lovet at USA ville legge ned veto mot ethvert vedtak i rådet som fordømte Israel i for sterke ordelag.

EHUD OLMERTSIER at den israelske hæren ikke blir lenge i Gaza. Den skal sikre seg kontroll med basene til Hamas og de områdene som brukes til avfyring av raketter mot Israel.

Men hva om restlageret av raketter vendes mot de israelske styrkene under fremrykking? Etterretningskilder hevder at Hamas har tilbake ca. halvparten av sitt lager.

Imens lover Olmert at det ikke skal skje noen humanitær krise i Gaza. Det sier han mens norske leger rapporterer at sivile dør mellom hendene på dem.