• Brun eller gulbrun alge med hovudstilk og greiner med små luftblærer som held han oppreist i sjøen.
  • Sjølvreproduserande der nye individ om sommaren driv bort frå moralgen og etablerer seg. Kan veksa 4-5 cm for dagen og bli over 8 m lang.
  • Kan fortrengja norsk sukkertang. I England forsøkt utrydda med tråling, manuell kutting og gift — ofte med motsett effekt.
  • Kjelde: Sabima.no