I dag åpner den europeiske anti-Maastricht-alliansen (TEAM) sitt årsmøte i Praha. Flere av EUs nye søkerland har sterke nei-bevegelser og de skal finpusse formen i Tsjekkias hovedstad — blant annet med hjelp fra det norske Senterpartiet.

Men i vertslandet finnes det foreløpig bare EU-kritikere, ingen fanebærere for dem som vil si nei til hele EU.

Den sterkeste nei-mannen heter Jan Zahradil. Han er nestleder i partiet ODS, som tilsvarer det norske Høyre. Han er også nestleder i utenrikskomiteen i parlamentet og skal representere sitt land i EUs fornyelseskonvent.

Zahradil medgir uten videre at situasjonen er paradoksal.

— Jeg er en nyttig mann for EU-entusiastene. Jeg og ODS kommer til å sikre et klart ja-flertall neste år, sier Zahradil til BT med en litt oppgitt latter.

— Men for det første har Tsjekkia ikke noe valg. Vi er et lite land midt i Europa og har 68 prosent av vår handel med EU. Vi kan ikke stå utenfor. På den annen side sier jeg tvert nei til en europeisk superstat. Jeg vil ha et EU med selvstendige nasjonalstater som samarbeider, understreker han.

— Men som nytt medlem må Tsjekkia godta det EU som finnes nå. Og det er allerede et annet EU enn det du vil ha?

— Ja, det er et dilemma. Men derfor er det også viktig for oss å komme inn så fort som mulig. Da kan vi samarbeide med de kreftene i land som Sverige, Danmark og Storbritannia som kjemper mot føderaliseringen av EU. Det er i alle fall en bedre situasjon enn den Norge har valgt, som passiv mottaker av alle økonomiske lover - uten reell innflytelse på noe, sier Jan Zahradil.