Europakommisjonen vedtok i august — etter en lang og kronglete prosess - å innføre kvoter for import av norsk oppdrettslaks til EU. Bakgrunnen var at Irland og Storbritannia ba om beskyttelse mot konkurransen fra «utenforland» i en vanskelig markedssituasjon.

Nå bruker norske eksportører av en kvote på 163.997 tonn frem til februar. Når eksporten overstiger denne grensen, må importørene på EU-siden betale en avgift på 18 prosent. Det vil skape store problemer for de norske aktørene.

Men nå kan redningen være nær. I det danske Økonomi- og Ervervsministeriet (ØEM) får Bergens Tidende bekreftet at Danmark klager saken inn for Ministerrådet. Her sitter EUs fiskeriministere.

— Slike saker tilligger normalt Kommisjonen å avgjøre, og Danmark bringer dem nødig inn for Ministerrådet. Men i dette tilfellet bryter vedtaket så sterkt med viktige frihandelsprinsipper at vi krever en politisk vurdering av dem, sier Mogens Schou, kontorsjef i Fiskeripolitisk center i ØEM.

En stor del av dansk fiskeforedlingsindustri er avhengig av norsk laks.

Det er foreløpig uklart når saken kommer opp i Ministerrådet. Uansett er det nå en fair sjanse for at restriksjonene mot norske lakseeksportører oppheves før kvotetaket nås.

I Ministerrådet er det nemlig tilstrekkelig at det finnes et «blokkerende mindretall» mot tiltaket. Danmark og Norge har tidligere i prosessen hatt støtte fra store EU-land som Polen, Tyskland og Frankrike.

— At vi nå kan vinne frem med et blokkerende mindretall er hele poenget. Ellers hadde det ikke hatt noen hensikt å bringe saken inn for Rådet, bekrefter Mogens Schou.