Det er julegaven Norges EU-ambassadør Bjørn Grydeland serverer laksenæringen, etter et møte han hadde med EU-kommisjonen i ettermiddag.

På møtet opplyste EU-kommisjonens representant Fritz Wenig at EU vil oppheve restriksjonene fordi man ikke finner grunnlag for å fortsette dem. Det betyr at EU ikke har funnet beviser for norsk subsidiering av laksemarkedet og heller ikke for omgåelser av minsteprisordningen — i alle fall av betydelig omfang.

Rent formelt betyr det at EU-kommissær Pascal Lamy overfor den såkalte antidumping-komiteen vil foreslå å oppheve minsteprisavtalen. Siden komiteen bare er rådgivende for Kommisjonen, er det all grunn til å tro at saken vil gå gjennom.

— Dette er en gledelig nyhet for Norge, og spesielt oppdrettsnæringen. Vi har fått gjennomslag for det vi har arbeidet med i lang tid. Saken er ikke formelt avgjort på EU-siden, men jeg regner det som sikkert at eksporten kan gå uten restriksjoner senest fra 1. mars, sier en glad ambassadør Grydeland til Bergens Tidende.