– Vi er blitt hundset med lenge nok av EU, og nå er vi lei. Det er prisverdig at regjeringen bringer laksesaken inn for WTO, sier konsernsjef Helge Midttun i Fjord Seafood, et av Norges og verdens største lakseselskaper, til NTB.

Det var 21. januar 2006 at EUs råd vedtok å innføre antidumpingtiltak mot import av oppdrettslaks fra Norge med en varighet på fem år. Vedtaket innebærer en minste importpris på 2,80 euro per kilo laks, og er det hittil siste i en lang rekke antidumpingtiltaket mot laks de siste årene.

– Siste utvei

Beslutningen om at man ville klage dette vedtaket inn for WTOs tvisteløsningsmekanisme, tok regjeringen allerede for en måned siden. Likevel forsøkte Norge å forhandle en siste runde med EU før WTO-prosessen ble satt i gang, uten at det førte frem.

– Vi har gitt uttrykk overfor EU for at vi anser antidumpingtiltaket mot norsk laks for å være i strid med regelverket i WTO. Å bringe tiltaket inn for tvisteløsning i WTO vil gi avklaring. Jeg håper det vil bidra til at tiltaket blir opphevet, og at situasjonen for norsk laks på EU-markedet blir normalisert, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre (AP).