— Vi vet at særlig skottene er høyt og lavt for å påvirke EUs medlemsland til å støtte midlertidige tiltak mot norsk lakseeksport. Men vi jobber også hardt og systematisk, sier avdelingsdirektør Astrid Holtan i Fiskeridepartementet til Bergens Tidende.

Onsdag møtes safeguardkomitéen, der byråkrater fra alle EUs 25 medlemsland sitter, for å bestemme om Europakommisjonen har grunnlag for å innføre handelshindringer. Komiteen er rådgivende, men Europakommisjonen legger normalt stor vekt på stemningen i slike komiteer når saker av denne typen er på dagsordenen.

— Vi tror vi får støtte fra de store importnasjonene og også fra en del andre. Men sikre kan vi ikke være på noen land, muligens med unntak for Danmark, sier Astrid Holtan.

I EU er Frankrike, Tyskland, Polen og Danmark de største landene for videreforedling av norsk laks. I alle disse har en betydelig industri interesse av å opprettholde tilførselen av laks til fra Norge.

I tillegg tror Norge på støtte fra Belgia og Nederland fordi de av politiske grunner er skeptiske til handelshindringer. I denne saken mener Norge også å ha Sverige og Finland på laget. Blant de nye medlemslandene, håper Norge på støtte fra de tre baltiske republikkene.

Hvis alt dette slår til er Norge nær et flertall. Men intet er sikkert. EU har 25 medlemsland og de fleste har ingen sterke interesser i den konkrete saken. Da tilsier tradisjonen at de støtter medlemslandene som ber om hjelp, særlig i en situasjon der også Kommisjonen tilrår det.