TelAviv 22. november

Dagenstartet med bussbombe i Tel Aviv, men endte med våpenhvile mellom Israel ogHamas. I løpet av dagen ble raketter sendt mot Israel og bomber sluppet i Gaza.I Tel Aviv gikk folk på tå hev og fryktet flere bussbomber og rakettangrep.Personen som hadde kastet bomben på bussen var på frifot, og det virket som ettidsspørsmål før det ville skje på nytt.

Samtalene om våpenhvilesyntes å gå frem og tilbake. Vi hadde vært innstilt på våpenhvile kvelden før,men endte i stedet opp med bussbombe dagen etter. Kunne det løse seg etter det?

Det gjorde det heldigvis.Tilsynelatende. Enn så lenge.

I går kveld ble Israel ogHamas enige om en våpenhvile, og den trådte i kraft klokken ni. I Gaza ble detfeiret med skyting i gatene, i Israel ble det markert ved protester motregjeringen — for ikke å ha utrettet nok. I Tel Aviv feiret vi med middag ogvin, og en skål for våpenhvilen. På hebraisk sier man L’Chaim når man skåler.Det betyr «for livet», så det passet bra til anledningen!

Et spørsmål jeg har fått fraflere hjemmefra mens dette har pågått, er hva vanlige folk her synes om det somskjer. Jeg har tidligere referert til undersøkelser som viser at majoriteten avisraelere støttet militæroperasjonen, men hva sier egentlig folk og hva erderes argumenter?

Min venn Jonathan, som erbritisk, fransk og israelsk, svarte dette på mitt spørsmål om hvorfor hanstøttet militæroperasjonen:

«Jeg skulle virkelig ønskeIsrael ikke ville trengt å gjennomføre Pillar of Defense. Men når et landkonstant blir beskutt med missiler fra sin nabo, har det ikke bare et moralskansvar for å beskytte sine innbyggere, men også en rettslig forpliktelse til ågjøre det. Forestill deg at Sverige sender hundrevis av missiler inn ibefolkede områder av Oslo hver dag? Nordmenn ville ønsket at regjeringen skullehandle. Det er ingen forskjell fra det Israel gjør. De angriper Hamas for åforsvare innbyggerne mot raketter som tilfeldig sikter på jøder, arabere ogkristne i Israel. Jeg støtter derfor motvillig denne operasjonen og håper detfører til stabilitet — fordi det er i interessen til både israelere ogpalestinere i Gaza.»

Når det gjelder tapet avsivile i Gaza, sa Jonathan at ingen kan unngå å bli påvirket av det. Selv harhan en god venn som bor der, og han bekymrer seg svært for ham. Men den størstefienden for folk i Gaza er Hamas, mener han. De tar hele befolkningen somgissel til inntekt til sin ideologi om å fullstendig tilintetgjøre Israel.

Min venninne Juliana, er derimot helt uenig medJonathan. Hun kommer fra Brasil, men er jødisk og har bodd i Israel i tre år.Juliana er sterk motstander av militæroperasjonen, og mener at ingentingrettferdiggjør en operasjon som er uforholdsmessig og rammer tilfeldig.

I går spiste jeg lunsj med min israelske fadderved universitetet, Stas, og vi snakket mye om siste tids hendelser. Han haddeselv vært i militæret under den siste Libanonkrigen i 2006 og Cast Lead i Gazai 2008. Han var klar på at han støttet operasjonen mot Hamas, men i hans meningburde den vært avsluttet tidligere. Etter en viss tid er det begrenset hvor myemer en kan utrette. I begynnelsen kan en presisjonsbombe, men etter en tidtreffer en flere «grå» områder — hvor en treffer uskyldige. Derfor burdeoperasjonen vært stoppet etter 2-3 dager.

Krig burde være forholdsmessig, mener Stas, menen må også se på intensjonene, ikke bare resultatet. Israel har færre siviletap enn Gaza, men det skyldes blant annet rakettskjoldet, så bør Israel fåkritikk for å beskytte befolkningen sin? Fra operasjonen Cast Lead visste hanhvor mye som ble gjort for å unngå å treffe sivile i Gaza, og han mente også atmilitæret hadde forbedret sine rutiner sine fra da til nå. Men som han sa: «deter krig, og uheldigvis blir folk drept i krig. Hvordan treffe terrorister itettbefolkede områder uten å treffe sivile?».

Sliktenker altså noen av israelerne jeg snakker med her nede om situasjonen. Menselv om mange støtter avslutningen av militæroperasjonen og gårsdagensvåpenhvileavtale, er det få som tror den vil være langvarig. På utekafeene iTel Aviv døyver folk usikkerheten med både galgenhumor og utbrudd av frustrasjon.Og det kan se ut som om skepsisen er berettiget - etter at våpenhvilen trådte ikraft i går kveld kom det nye meldinger om raketter fra Gaza.

BUSSTUR:Tok minibuss istedet for vanlig buss i dag.
KAJA TETLIE