Fra før av har 13 EU-land erstattet nasjonale valutaer med euroen.

Landene må innfri tøffe økonomiske krav, blant annet når det gjelder rentepolitikk, inflasjon og budsjettbalanse, for å kunne delta i valutasamarbeidet.