Over 30 industrialiserte land er ifølge Kyotoavtalen juridisk forpliktet til å senke utslippene av drivhusgasser. Avtalen trådde i kraft i 16. februar i år, men onsdag kom de siste detaljene på plass.

– Dette er et historisk skritt. Kyoto-protokollen er nå iverksatt fullt ut, sa Canadas miljøvernminister og vert for konferansen Stephane Dion.

Allerede i 2001 i Marrakesh i Marokko ble det enighet om avtalen, Kyoto-protokollen, men avtalen trengte formell godkjennelse på møtet i Montreal for juridisk å tre i kraft.