Tysklands forbundskansler Angela Merkel overtar som Europas førstedame 1. januar. Tyskland har formannskapet i EU første halvår 2007, og Merkel har klare ambisjoner om hva hun vil oppnå.

Hvem er Royal?

I tillegg kan Frankrike i mai oppleve å få sin første kvinnelige president. Segolène Royal vant nominasjonskampen i det franske sosialistpartiet. Det gjenstår å se om hun også vinner velgernes gunst.

Mens Merkel har klare ambisjoner for sine seks måneder i EUs førersete, er det fortsatt mange ubesvarte spørsmål knyttet til Royal. Hvem er denne kvinnen som aldri har hatt noen fremtredende plass i fransk politikk, men som feide sine konkurrenter i sosialistpartiet av banen? Og hva vil hun gjøre hvis hun blir valgt til fransk president?

«Ségo» mot «Sarko»

Observatører har vansker med å sette henne i bås, ideologisk. Både synet på kriminalpolitikken og på 35 timers uken minner mer om høyresiden som en klassisk sosialist. Men i utenrikspolitikken har hun nylig lagt seg på en mye tøffere linje i forhold til Iran, og en mykere holdning til Israel, enn noen tidligere fransk administrasjon de siste tiårene.

Meningsmålingene et halvt år før valget gir omkring dødt løp mellom henne og motkandidaten, innenriksminister Nicolas Sarkozy. I valget mellom «Ségo» og «Sarko» stiller han med handikap som leder av det regjerende partiet. Men han markedsfører seg som en mann med handlekraft, som med en tøff markedsorientert økonomisk politikk skal få fart på Frankrike igjen.

Merkel vil ha ny vekst Mens Segolène Royal er blitt kalt både populistisk og naiv og uten en klar linje, har Angela Merkel en klar plan om å legge grunnlaget for ny vekst i Europa. Hun vil både fjerne markedshindringer for å skape nye jobber samtidig som hun ønsker at EU skal vedta nye sosiale programmer. På miljøsiden vil hun forplikte EU til begrensninger i CO2-utslipp, hun vil liberalisere verdenshandelen, yte et større bidrag til utviklingen i Afrika og dessuten arbeide for å få prosessen for en egen EU-grunnlov ut av dødvannet.

Samtidig skal hun sørge for at Romania og Bulgaria glir lettest mulig inn i folden og fra nyttår utvider unionen fra 25 til 27 land. Det kan bli en stund til nye land slipper innenfor døren. I mellomtiden utvides valutasamarbeidet, og fra nyttår blir Slovenia det neste landet som innfører euro.

TOBIAS SCHWARZ
JACKY NAEGELEN