Begge rettssakene har blitt ført ved en domstol i Azaze i delstaten Al Jazirah, i den sentrale delen av landet. Kvinnene tilhører Tama-stammen i Darfur, men arbeidet på gårdsbruk i Al Jazirah, ifølge Den sudanske organisasjonen mot tortur.

En av kvinnene skal tidligere ha blitt forlatt av ektemannen, og har tilstått å ha blitt gravid med en annen mann. Denne mannen ble avhørt, men løslatt på grunn av mangel på bevis.

Kvinnen ble dømt og kastet i fengsel sammen med sin 18 måneder gamle datter, i påvente av henrettelsen.

– Det var ingen forsvarsadvokater til stede, og rettssakene foregikk på arabisk, et språk de tiltalte ikke forstår, sier Faisal al-Bagir fra Den sudanske organisasjonen mot tortur.