En undersøkelse av nesten 50 000 nordmenn viser at kvinner, eldre og de med lav utdanning oftere lider av søvnløshet. I tillegg er søvnløshet ofte kombinert med mentale lidelser og smertetilstander, skriver forskning.no i dag.

Forskere ved Universitetet i Bergen har brukt data fra den store HUNT 2-undersøkelsen til å se på sammenhenger mellom søvnløshet og ulike lidelser og demografiske faktorer.

Studien ble publisert i tidsskriftet Journal of Psychosomatic Research i juli i år.

Søvnløshet og dårlig helse

Studiens hovedfunn er at søvnløshet har sammenheng med dårlig helse. Studien fant at 13,5 prosent av deltakerne rapporterte om søvnløshet, og at kvinner og eldre var mest plaget. I tillegg fant forskerne klare sammenhenger mellom søvnløshet og lav sosioøkonomisk status.

Øker med alderen

Studien viser at søvnløshet øker med alderen. Blant de mellom 20 og 30 hadde bare mellom 8 og 9 prosent problemer, mens rundt en tredel av de over 80 sliter med søvn.

Vanskelig å sovne og våkner opp

Søvnproblemer defineres ved at man enten har problemer med innsovning, hyppige oppvåkninger om natten, eller våkner for tidlig om morgenen. For at det skal kunne kalles insomni må dette gå ut over ditt daglige virke.

— Selv om søvnproblemer er en alvorlig og svært utbredt lidelse, så er den også ofte relativt enkel å behandle, sier studiens hovedforfatter, postdoktor og psykolog Børge Sivertsen ved avdelingen for klinisk psykologi ved Universitetet i Bergen , til forskning.no.

– Innarbeid søvnrutiner

– Søvnløshet kan behandles med relativt enkle virkemidler, som for eksempel å innarbeide gode søvnrutiner, ikke ligge i sengen når du ikke får sove, og å legge seg seint og stå opp tidlig. Dette gjør man en stund så venner kroppen seg til det, sier Sivertsen.

Han legger også vekt på at ikke-medisinsk behandling ofte gir bedre behandling enn medisiner.

Les også:

Spiser minst én pille om dagen

Her kan du lese hele artikkelen: forskning.no

Her kan du lese studien: Børge Sivertsen et. al., The epidemiology of insomnia: Associations with physical and mental health. The HUNT-2 study, Journal of Psychosomatic Research, no 67, 2009

Gro VIk
Illustrasjonsfoto: Trygg Trafikk