Nærmere 70 prosent av alle større asiatiske selskap oppgir å ha kvinner i toppledelsen, viser en undersøkelse Grant Thornton International har utført blant 7.200 privateide bedrifter i 32 land.

Filippinene, som også har kvinnelig president, troner aller øverst på lista. Der oppgir hele 97 prosent av selskapene å ha kvinner i toppledelsen.

I asiatiske land som Kina, Malaysia og Thailand oppgir over 80 prosent av selskapene at de har kvinner i ledelsen, mens andelen i Japan ligger sørgelig bak med rundt 25 prosent.

Fire av de fem landene med lavest kvinneandel ligger i Europa. Mellom 27 og 42 prosent av selskapene i Nederland, Luxembourg, Tyskland og Italia oppgir å ha kvinner i toppledelsen.

Landene som er med i undersøkelsen representerer 81 prosent av verdens samlede bruttonasjonalprodukt.