En gruppe forskere der blant andre professor Lars Oxelheim ved Institutet for näringslivsforskning i Sverige har deltatt, har sammenholdt styrets sammensetning i en rekke nordiske bedrifter med bedriftenes økonomiske resultat.

Konklusjonen er at bredt sammensatte styrer, der både kvinner, utenlandske statsborgere og flere aldersgrupper er representert, er uten betydning for bedriftens resultat.

Mangfold påvirker verken i positiv eller negativ retning, slår forskerne fast.

Undersøkelsen viser at kvinneandelen er klart størst i Norge med rundt 20 prosent. I Sverige er kvinneandelen 13 prosent og i Danmark knapt 3 prosent.

Også andelen utenlandske styremedlemmer er høyest i Norge med 13 prosent. I Sverige er andelen 8 prosent og i Danmark er andelen 6 prosent.

Undersøkelsen viser også at norske styremedlemmer er yngst i Norden. Gjennomsnittsalderen i norske styrer er 51,2 år, i Sverige 54,1 år og i Danmark 56,3 år.