— Ettersom vi avviser å marginalisere kvinner i samfunnet i alle roller som overholder sharia, har vi vedtatt etter overveiinger, sammen med våre fremste religiøse ledere og andre, å involvere kvinner i shurarådet som medlemmer fra og med neste periode, sa kongen i en tale til rådet søndag.

— Kvinner vil være i stand til å stille som kandidater i lokalvalget og vil også ha stemmerett.

Endringene skjer etter det forestående lokalvalget til uken. Lokalvalgene er de eneste som er åpne for folkeopinionen i Saudi-Arabia.

Saudi-Arabia tok et første skritt i retning demokratiske valg i 2005. Da fikk saudiarabiske menn rett til å velge halvparten av representantene i lokale forsamlinger. Resten av representantene utpekes av kongefamilien.

Saudi-Arabia er svært konservativt, og kvinner er underlagt flere begrensninger. De må dekke seg til, trenger tillatelse fra en mannlig slektning for å reise og er forhindret fra å søke flere typer jobber. De har heller ikke hatt mulighet til å ta førerkort.

Aktivister har lenge kjempet for å bedre kvinners rettigheter i det oljerike landet.