Bt.no har samlet ti oppgaver fra en større prøve i matematikk på lærerhøgskolen. I motsetning til studentene, får du svaralternativer. Ellers er oppgavene autentiske. Mens du regner, får du også vite hvor mange prosent av studentene som klarte hver enkelt oppgave. Studentene som deltok, hadde forkunnskaper tilsvarende minst ett år med matte fra videregående skole, og hadde gjennomført ti vekttall matte i lærerutdanningen. Klikk lenke i høyre marg for å ta testen nå!

— Grunnkunnskapene i matematikk er generelt urovekkende dårlige, sier professor i matematikk Anne Rasch-Halvorsen ved Høgskolen i Telemark til Adresseavisa.

5000 ferske studenter ved flere av landets høgskoler og universitet deltok i undersøkelsen høsten 2001.

Helt grunnleggende matte

— Det er betenkelig at de beste responsgruppene ikke oppnår over 70 prosent rette svar på oppgaver der 90 prosent tilhører helt grunnleggende matematikk etter grunnskolens pensum, heter det i rapporten.

Og kvinnene gjør det dårligere enn menn på alle testene.

— Dette må ses i sammenheng med at flere jenter hopper av matematikkundervisningen på videregående skole, mener Rasch-Halvorsen.

Kvinner dårligere utdannet

34,7 prosent av kvinnene har bare ett år med matematikk fra videregående skole, mens 17 prosent av mennene har tilsvarende mattebakgrunn.

Rasch-Halvorsen antar at krav om to års fordypning fra videregående skole ville bedre situasjonen betraktelig.

(NTB)

Stemmer det med din erfaring at menn er flinkest i matte? Klikk lenke i høyre marg for å delta i debatten!

FINN FEILENE! En lærer demonstrerer typiske feil på tavlen. (Arkivfoto: Rune Petter Ness)