TERJE VALESTRAND

I mai 1986 kom Gro Harlem Brundtland ut på Slottsbakken og presenterte sin kvinneregjering, en verdenssensasjon den gang.

Denne uken presenterte Anneli Jaatteenmaki (48) sitt mannskap på 18, derav 9 kvinner. Det gjorde hun for presidenten Tarja Halonen, som ble Finlands første kvinnelige president for tre år siden.

97 år etter at de finske kvinnene fikk stemmerett, har de også fått makt. Finland er i dag det eneste land i verden der både statsoverhodet og regjeringssjefen er kvinne. Begge valgt av folket.

Mer Gro enn Anne

Finlands nye statsminister kommer fra Centerpartiet, men hun er ingen finsk svar på Anne Enger Lahnstein. Selv om de begge er døtre av småbrukere. Den strengt akademiske Anneli er jurist, og bærer det lite flatterende kallenavnet «Kråka». Hvorfor vites ikke. Kanskje det går på hårfrisyren.

Men i hvert fall i det offentlige fremstår hun uten den smil og undring som preget den norske Sp-dronningen. Selv om det sies at hun privat kan være både sprudlende og blid.

Det er lettere å sammenlikne henne med Gro. Fordi begge har fartstid som statsråd og parlamentariker, Anneli ble valg til Riksdagen som 32 åring i 1987.

Og begge har en vilje av stål og jern. Det beviste Anneli da hun fikk tvunget gjennom en del statsråder i sin regjering som Centerpartiets gamle menn ikke ville ha.

Nett som i Norge??

I motsetning til i Norge har ikke statsministeren myndighet til alene å peke ut sine statsråder. De må godkjennes, en etter en, gjennom votering i partigruppen i Riksdagen. Og det var her Anneli måtte kjempe for flere av sine ønskekandidater.

Misseminister

Det gjaldt særlig i valget av kulturminister. En viktig post i kultur og idrettsnasjonen Finland. Her valgte statsministeren å satse på en tidligere skjønnhetsdronning og alenemor, Tanja Karpela (32).

Nå var det neppe hennes ytre skjønnhet som var avgjørende. Den unge Tanja, eks. Miss Finland, ble den desidert beste stemmesankeren for Centern ved valget i mars. Og hun er nå den i Riksdagen med flest personlig stemmer bak seg.

Om det er herre— eller kvinnestemmer er ikke godt å si.

En annen kulturpersonlighet fikk også plass i den rød-grønne, eller «rød jord»-regjeringen. Det er stavhopperen Antti Kalliomeeki, som representerer Sosialdemokratene. Han fikk posten som finansminister, og visestatsminister.

Ellers mener mange observatører at nettopp sosialdemokratene, som tapte statsministeren, ikke går inn i den Center-ledete regjeringen med full tyngde.

Deres statsminister de siste årene, Paavo Lipponen, er ikke med i kabinettet.

Han ble i stedet valg til ny talmann i Riksdagen, tilsvarende president i det norske Stortinget.

- Vem är hon?

Selv om hun har langt politisk og sivil karriere bak seg, vet ikke finnene stort om sin nye statsminister.

Den svensk-finske Hufudstadsbladet brukte en helside sist søndag på å skape et skyggeportrett av denne damen som nå skal styre finsk politikk.

Svaret var at «ingen» kjenner henne. Hun er ikke en som bjuder på, som det heter hos broderfolket.

Hun blir betegnet som en moralsk jurist, en svært moralsk jurist.

Gift med en radiojournalist, og uten barn. Jogger og leser bøker, når hun ikke er på jobb. Politisk kommer hun fra det mest konservative delen av Finland; Sydøsterbotten. Likevel er hun liberal, hun stemte for den finske partnerskapsloven, som var like omstridt der som her.

I valgkampen i vår var det mange som undret seg på at det store og mektige Centern gikk til valg med en leder som øyensynlig kunne så lite,- om både økonomi og internasjonale spørsmål.

Men det er jo en kritikk som doktor Brundtland og sosionom Enger Lahnstein også måtte tåle, i sin tid.

Men nå skal hun altså får prøve seg som landets statsminister.

Mer og mer finsk

Den nye regjeringen går for å være mer radikal enn den forrige. Det betyr blant annet at spørsmålet om finsk medlemskap i NATO trolig legges på is. Under den internasjonalt orienterte Lipponen var Finland beste elev i EU-klassen, og det ble hvisket høyt i korridorene om å ta steget over i NATO.

Det er neppe aktuelt i de neste fire årene, med Anneli Jaatteenmaki som statsminister.

Likevel ble det lagt merke til at hennes første utenlandsreise gikk til EUs formannskap, til Hellas og Aten. Der har hun alt vært.

Først i neste uke står Sverige for tur, det tradisjonelt førstevalget for en finsk statsminister.

Et annet poeng: Da Riksdagen valgte den nye regjeringen, skjedde alt på finsk, selv om landet er tospråklig. Den svensktalene del av forsamlingen ble noe betuttet over dette, de følte seg overkjørt.

Tolken ble sittende ørkesløs, blir det sagt fra finsk presse.

Men poenget var at den samme Anneli som skulle velges til statsminister, også var talmann i møtet, og gruppeleder for største partiet Centern. Så hun snakket stort sett til seg selv i tre funksjoner.

Og hun snakker finsk, først og fremst.

Etterpå beklaget hun det hele med et skuldertrekk i et kaffemøte med Riksdagsjournalistene.

De ser ble blandet fryd frem mot fire år med Anneli.

Slik Gro ble møtt med til dels dyp skepsis i deler av den norske pressekorpset, den gang.

- Var stolta finska männer!

Hvordan vil så den tause, sindige finske mann oppleve at det er kvinnene som nå styrer det meste i gamle Suomi?

President Tarja Halonen ba sine landsmenn være stolte av sine valg, da den nye regjeringen ble utnevnt.

— Nå kan dere feire at dere modig har stilt opp for likestillingen, sa hun. Det er bare tre år siden hun brøt den jerntunge rekken av trauste finske presidenter, som rommer monumenter av typen Ståhlberg, Relander, Svinhufud, Mannerheim, Paasikivi, Kekkonen og Koivisto - for å nevne noen størrelser.

I sterk kontrast til disse fremstår den muntre fru Halonen som både humoristisk, folkekjær og jordnær. En slags politikkens Mumimamma, som det blir sagt med varme.

Så spørs det om den unge statsministeren blir Lille My eller Snorkfrøken, for å holde oss i Tove Jansons verden.

President Tarja Halonen til sine landsmenn

KVINNEMAKT: Etter valget og regjeringsforhandlinger skal Finland nå styres av mektige kvinner, valgt av folket. President Tarja Halonen(tv) får følge av statsminister Anneli Jaatteenmaki i ledelsen av Suomi. Til sommeren skal de to representere Finland under EU-toppmøtet i Hellas.

FOTO: SARI GUSTAFSSON, EPA