Det nye kvinneidealet i ukebladene er tilpasset arbeidslivet. Kvinnene er lik mannen og tilsynelatende likestilte. Det mener Grethe Halvorsen, som har skrevet hovedfagsoppgave ved Universitetet i Bergen om ukebladenes slankestoff. For ti år siden var det om å gjøre å spise lite og sunt, for å være slank. Nå kan man spise så mye man vil, men man må trene hardt i helsestudio og få en hard, stram kropp, skriver Norges forskningsråds nettsted Kilden.

Sosiologistudent Grethe Halvorsen analyserte slankeoppslag fra 1988 og 1998 i Kvinner og Klær og Norsk Ukeblad. Kvinneidealet har endret seg i løpet av de ti årene.

Nå er det om å gjøre å skjule at man er mor, eller at man kan bli det. De slanke og veltrente blir framstilt som lykkelige, utadvendte og med full kontroll. De fete og utflytende er usikre og innadvendte. Den veltrente ligner mest på mannsidealet og passer mest inn i arbeidslivet, hvor det ikke er plass til omsorg og følelser.

Halvorsen mener at det ikke er noen vits i å fordele skyld for hvem som har gjort det slik, og at en må tenke på de økonomiske interessene i det nye idealet. Slanking, trening og livsstil har blitt big business de siste årene.

NTB